Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
Mgr. Juraj Thoma
primátor
 
V Českých Budějovicích 4. února 2009
č.j. KP/66/2009
 
  
 
Vážená paní Suchanová,
 
     děkuji Vám za Váš dopis ze dne 24. listopadu 2008, který jsem se zájmem přečetl a seznámil se i s jeho přílohami.
     I když každodenní praxe přístupu statutárního města České Budějovice k problematice ochrany zvířat je zcela v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířata proti týrání, obecně závaznou vyhláškou města č. 16/2005 a provozním řádem městského centra pro ochranu zvířat, není pravidelně popularizována veřejnými sdělovacími prostředky, chtěl bych Vás ubezpečit, že v rámci tohoto fungujícího zařízení města s adresou Na Zlaté stoce 3, jde o každodenní systematickou činnost.
     Městské centrum pro ochranu zvířat v rámci své činnosti pečuje o zvířata nalezená, zvířata se zdravotním postižením, zvířata a ptáky v období nouze, případně nalezené, poraněné jedince. Z výjimkou psů a koček jsou výše uvedené případy umisťovány do odborných specializovaných zařízení, kde je jim poskytnuta nezbytně nutná péče a následně jsou vypouštěni do volné přírody.
     Z Vašeho dopisu jsem vyrozuměl, že Váš zájem je zaměřen především do oblasti volně žijící populace koček na území města a proto se dále bude věnovat výhradně tomuto tématu.
     V rámci výše uvedeného centra se „programem kočky“ zabývá zaměstnanec magistrátu města s odborností veterinárního technika, přičemž prioritou jeho činnosti je uplatňování tzv. „londýnského modelu“. V rámci toho bylo na území města vytipováno 10 lokalit s výskytem populace volně žijících koček, se kterými se dále postupuje zcela v souladu se zásadami výše uvedenými a také v souladu s náměty uváděnými ve Vašem dopise. Kočky jsou zakrmovány, je prováděn plánovitý odchyt s následnou veterinární zdravotní kontrolou, případnou sterilizací se zajištěním nezbytně nutné následné péče a po dosažení normálního zdravotního stavu jsou tato zvířata vraceno do míst svého výskytu. V některých případech je řešeno umístění do domácího prostředí prověřeným žadatelům.
     Město České Budějovice má zabezpečeno umístění handicapovaných jedinců do zařízení v soukromí, které finančně pokrývá ze svého rozpočtu. V neposlední řadě lze některé jedince umístit i do současně funkčního zařízení (útulek pro kočky) města provizorně zřízeného v oblasti Švábova Hrádku.
     Závěrem mého dopisu si dovoluji Vás ubezpečit o trvalé snaze k řešení výše uvedené problematiky koček a ostatních zvířat na území města. Statutární město České Budějovice v současném období podepsalo realizační smlouvy k přidělení finančních prostředků na rekonstrukci a dostavbu současně využívaného centra v objektech Školního zemědělského podniku Jihočeské univerzity, kde je pamatováno též na řešení Vámi předkládaných problémových okruhů. K realizaci tohoto záměru dojde již v průběhu letošního roku.
     Vaše případné dotazy na podrobnější informace Vám kdykoliv zodpoví zaměstnanci magistrátu města v odboru vnitřních věcí na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.
 
 
 
 
 
     S pozdravem
 
 
Juraj Thoma v.r.
    
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Městský útulek opravdu existuje?

(Magda, 7. 2. 2010 6:23)

Před časem jsem chtěla kočku z útulku z jihu Čech - nesehnala jsem. Všude jen útulky pro psy, nikde ani zmínka o kočkách. Jestliže se město ČB tak vzorně stará o kočky, nepotřebuje je darovat do spolehlivých rukou? Googel vám sice nalezne jakousi inzerci koček, potřeby pro kočky nebo sexuální služby.
Nevěřím, že se město ČB zajímá o kočky, spíš se jich nějak "potichu" zbaví. To by snad v dnešní době mělo na netu nějaké stránky o tomto problému.....